Оформлення довідки з державної статистичної звітності про наявність земель та розподіл їх за власниками, землекористувачами, угіддями

Матеріал з Публiчна Кадастрова карта
Перейти до: навігація, пошук


Примітка: Увага! Сервіс доступний для використання у браузерах Chrome (версії 51 та новішої) та Firefox (версії 40 та новішої)

Для розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в електронному кабінеті e.land.gov.ua для сертифікованих інженерів-землевпорядників доступна послуга оформлення довідки з державної статистичної звітності про наявність земель та розподіл їх за власниками земель, землекористувачами, угіддями.

Примітка: Увага! Довідка з державної статистичної звітності про наявність земель та розподіл їх за власниками земель, землекористувачами, угіддями формується ОКРЕМО НА КОЖНУ ЗЕМЕЛЬНУ ДІЛЯНКУ яка відводиться.

Примітка: Увага! Сервіс доступний лише для сертифікованих інженерів-землевпорядників за умови ідентифікації через кваліфікований електронний підпис (КЕП)/електронний цифровий підпис (ЕЦП). Дані, зазначені у сертифікаті інженера-землевпорядника та у КЕП/ЕЦП буде співставлено та порівняно (ПІБ та ЄДРПОУ (для юр.особи) повинні співпадати).

Реєстрація та ідентифікація інженера-землевпорядника

Примітка: Якщо у Вас уже є обліковий запис на e.land.gov.ua то повторна реєстрація не вимагається, необхідно лише ідентифікуватися із використанням КЕП/ЕЦП та додати інформацію про наявний кваліфікаційний сертифікат інженера-землевпорядника.

Ознайомитися з інформацією про способи реєстрації та ідентифікації можна на сторінці Електронний кабінет "Е-сервіси" Державного земельного кадастру.

Після ідентифікації через КЕП/ЕЦП необхідно ввести інформацію про свій кваліфікаційний сертифікат інженера-землевпорядника.

Сертифікат зем.png

Сертифікат зем 2.png

Також необхідно поставити відмітку про погодження на обробку персональних даних відповідно до вимог чинного законодавства України.

Що необхідно для оформлення довідки з державної статистичної звітності про наявність земель та розподіл їх за власниками земель, землекористувачами, угіддями

Електронний сервіс призначений для оформлення довідки з державної статистичної звітності про наявність земель та розподіл їх за власниками земель, землекористувачами, угіддями при розробленні проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки.

При оформлені довідки обов’язково слід зазначати:

  • дані з документа, на підставі якого виникло право власності або користування земельною ділянкою (якщо земельна ділянка перебуває у власності або у користуванні);
  • дані Державного земельного кадастру (якщо відомості про земельну ділянку включені до Державного земельного кадастру.

Примітка: Увага! Сертифікований інженер-землевпорядник несе відповідно до закону відповідальність за достовірність, повноту та якість даних, зазначених у довідці. Зазначення недостовірних та/або неповних даних є грубим порушенням сертифікованим інженером-землевпорядником вимог положень нормативно-правових актів, нормативно-технічних документів, стандартів, норм і правил у сфері землеустрою.

Оформлення довідки з державної статистичної звітності про наявність земель та розподіл їх за власниками земель, землекористувачами, угіддями

У меню зліва перейдіть до розділу "Статистична звітність" та оберіть "Заява для довідки".

Усі поля, які відмічені червоною зірочкою *, є обов’язковими для заповнення. Усі інші поля заповнюються лише у разі наявності відповідної інформації. Для всіх полей, що після заповнення форми залишилися порожніми (незаповненими), у довідці буде зазначено «ВІДСУТНІЙ». Зверніть увагу, що відповідно до закону cертифікований інженер-землевпорядник несе відповідальність за достовірність, повноту та якість даних, зазначених у довідці. Зазначення недостовірних та/або неповних даних є грубим порушенням сертифікованим інженером-землевпорядником вимог положень нормативно-правових актів, нормативно-технічних документів, стандартів, норм і правил у сфері землеустрою.

Примітка: Увага! Довідка формується окремо на кожну земельну ділянку.

Форму слід заповнювати наступним чином:

У полі «Місце розташування земельної ділянки*» необхідно вказати місце розташування (адресу) земельної ділянки. Поле обов’язкове для заповнення. Наприклад:

МР ЗД рада.png

Або

МР ЗД адреса.png

Далі необхідно заповнити інформацію про прощу земельної ділянки.

У полі «Тип площі» необхідно обрати один із варіантів «Фактична» або «Орієнтовна». Поле обов’язкове для заповнення. Фактична площа зазначається, якщо площа земельної ділянки, яка зазначена у правовстановлюючому документі на земельну ділянку та/або у витязі із Державного земельного кадастру не змінюватиметься за проектом землеустрою щодо відведення земельної ділянки; орієнтовна площа – у всіх інших випадках.

У полі «Фактична/орієнтовна площа земельної ділянки» необхідно вказати площу земельної ділянки. Поле обов’язкове для заповнення. Вказується числове значення із округленням до четвертого знаку після десяткового розділювача.

У полі «Одиниці виміру площі» необхідно обрати з випадаючого списку одинці виміру площі: гектари – «га», або метри квадратні – «кв.м.». Поле обов’язкове для заповнення. Числове значення, вказане у полі «Фактична/орієнтовна площа земельної ділянки», повинно відповідати одиницям виміру, обраним у полі «Одиниці виміру площі».

Наприклад:

Д площа.png

У полі «Кадастровий номер земельної ділянки» слід вказати кадастровий номер земельної ділянки, у разі його наявності. Якщо кадастровий номер відсутній, то поле «Кадастровий номер земельної ділянки» слід лишити порожнім, в такому випадку у сформованій довідці навпроти поля «Кадастровий номер земельної ділянки» буде зазначено «Відсутній».

Наприклад:

Д КН зазначено.png

Або

Д КН відсутній.png

У полі «Прізвище, ім'я та по батькові громадянина або повна назва юридичної особи» слід вказати прізвище, ім'я та по батькові громадянина або повну назву юридичної особи, якщо земельна ділянка перебуває у власності або у користуванні громадянина або юридичної особи. Якщо поле «Прізвище, ім'я та по батькові громадянина або повна назва юридичної особи» лишити порожнім, то в такому випадку у сформованій довідці навпроти поля «Прізвище, ім'я та по батькові громадянина або повна назва юридичної особи» буде зазначено «Відсутній».

Наприклад:

Д ПІБ.png

Або

Д ПІБ відсутній.png

У полі «Назва документа, на підставі якого виникло право власності або користування земельною ділянкою» слід зазначити назву документа, на підставі якого виникло право власності або користування земельною ділянкою, а також дату видачі такого документа (або дату укладання договору), його серію та номер (серія та номер документа зазначаються у разі наявності). Поле заповнюється, якщо земельна ділянка перебуває у власності або користуванні. Якщо поле «Назва документа, на підставі якого виникло право власності або користування земельною ділянкою» лишити порожнім, то в такому випадку у сформованій довідці навпроти поля «Назва документа, на підставі якого виникло право власності або користування земельною ділянкою» буде зазначено «Відсутній».

Наприклад:

Д документ.png

Або

Д документ відсутній.png

Далі необхідно заповнити інформацію про категорію земель, до якої віднесено земельну ділянку.

У полі «Категорія земельної ділянки згідно з документом, на підставі якого виникло право власності або користування земельною ділянкою» слід зазначити категорію земельної ділянки згідно з документом, на підставі якого виникло право власності або користування земельною ділянкою, якщо у документі зазначено категорію земельної ділянки. Поле заповнюється, якщо земельна ділянка перебуває у власності або користуванні. Якщо поле «Категорія земельної ділянки згідно з документом, на підставі якого виникло право власності або користування земельною ділянкою» лишити порожнім, то в такому випадку у сформованій довідці навпроти поля «Категорія земельної ділянки згідно з документом, на підставі якого виникло право власності або користування земельною ділянкою» буде зазначено «Відсутній».

У полі «Категорія земельної ділянки згідно з даними Державного земельного кадастру» слід обрати з випадаючого списку категорію земель за основним цільовим призначенням відповідно до додатка 3 до Порядку ведення Державного земельного кадастру, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2012 року № 1051. Дані зазначаються, якщо відомості про земельну ділянку включені до Державного земельного кадастру. Якщо поле «Категорія земельної ділянки згідно з даними Державного земельного кадастру» лишити порожнім, то в такому випадку у сформованій довідці навпроти поля «Категорія земельної ділянки згідно з даними Державного земельного кадастру» буде зазначено «Відсутній».

У полі «Категорія земельної ділянки згідно із даними документації із землеустрою, яка включена до Державного фонду документації із землеустрою або рішення відповідного органу виконавчої влади або органу місцевого самоврядування про віднесення земель до відповідної категорії» зазначаються категорія земельної ділянки та код і назва документації із землеустрою або категорія земельної ділянки та дата і номер рішення. Якщо поле «Категорія земельної ділянки згідно із даними документації із землеустрою, яка включена до Державного фонду документації із землеустрою або рішення відповідного органу виконавчої влади або органу місцевого самоврядування про віднесення земель до відповідної категорії» лишити порожнім, то в такому випадку у сформованій довідці навпроти поля «Категорія земельної ділянки згідно із даними документації із землеустрою, яка включена до Державного фонду документації із землеустрою або рішення відповідного органу виконавчої влади або органу місцевого самоврядування про віднесення земель до відповідної категорії» буде зазначено «Відсутній».

У полі «Категорія земельної ділянки згідно з розробленим проектом землеустрою щодо відведення земельної ділянки*» необхідно вказати категорію земельної ділянки згідно з проектом землеустрою щодо відведення земельної ділянки. Поле обов’язкове для заповнення.

Наприклад:

Д категорія.png

Або

Д категорія відсутній.png

Далі необхідно заповнити інформацію про цільове призначення земельної ділянки.

У полі «Цільове призначення земельної ділянки згідно з документом, на підставі якого виникло право власності або користування земельною ділянкою» слід зазначити цільове призначення земельної ділянки згідно з документом, на підставі якого виникло право власності або користування земельною ділянкою, якщо у документі зазначено цільове призначення, якщо у документі зазначено цільове призначення. Поле заповнюється, якщо земельна ділянка перебуває у власності або користуванні. Якщо поле «Цільове призначення земельної ділянки згідно з документом, на підставі якого виникло право власності або користування земельною ділянкою» лишити порожнім, то в такому випадку у сформованій довідці навпроти поля «Цільове призначення земельної ділянки згідно з документом, на підставі якого виникло право власності або користування земельною ділянкою» буде зазначено «Відсутній».

У полі «Цільове призначення земельної ділянки згідно з даними Державного земельного кадастру» слід зазначити код КВЦПЗ та назва цільового призначення згідно з Класифікацією видів цільового призначення земель, затвердженою наказом Держкомзему від 23.07.2010 № 548, який зареєстровано в Міністерстві юстиції України 1 листопада 2010 року за № 1011/18306. Дані зазначаються, якщо відомості про земельну ділянку включені до Державного земельного кадастру. Якщо поле «Цільове призначення земельної ділянки згідно з даними Державного земельного кадастру» лишити порожнім, то в такому випадку у сформованій довідці навпроти поля «Цільове призначення земельної ділянки згідно з даними Державного земельного кадастру» буде зазначено «Відсутній».

У полі «Цільове призначення земельної ділянки згідно із даними документації із землеустрою, яка включена до Державного фонду документації із землеустрою або рішення відповідного органу виконавчої влади або органу місцевого самоврядування про визначення/зміну земель до відповідного цільового призначення» зазначаються цільове призначення земельної ділянки та код і назва документації із землеустрою або цільове призначення земельної ділянки та дата і номер рішення. Якщо поле «Цільове призначення земельної ділянки згідно із даними документації із землеустрою, яка включена до Державного фонду документації із землеустрою або рішення відповідного органу виконавчої влади або органу місцевого самоврядування про визначення/зміну земель до відповідного цільового призначення» лишити порожнім, то в такому випадку у сформованій довідці навпроти поля «Цільове призначення земельної ділянки згідно із даними документації із землеустрою, яка включена до Державного фонду документації із землеустрою або рішення відповідного органу виконавчої влади або органу місцевого самоврядування про визначення/зміну земель до відповідного цільового призначення» буде зазначено «Відсутній».

У полі «Цільове призначення земельної згідно з розробленим проектом землеустрою щодо відведення земельної ділянки» необхідно зазначити цільове призначення земельної згідно з проектом землеустрою щодо відведення земельної ділянки. Поле обов’язкове для заповнення.

Наприклад:

Д цільове.png

Або

Д цільове відсутній.png

Далі необхідно заповнити інформацію про вид/види угідь земельної ділянки.

У полі «Вид/види угідь згідно з документом, на підставі якого виникло право власності або користування земельною ділянкою» слід зазначити вид/види угідь згідно з документом, на підставі якого виникло право власності або користування земельною ділянкою, якщо у документі зазначені угіддя. Поле заповнюється, якщо земельна ділянка перебуває у власності або користуванні. Якщо поле «Вид/види угідь згідно з документом, на підставі якого виникло право власності або користування земельною ділянкою» лишити порожнім, то в такому випадку у сформованій довідці навпроти поля «Вид/види угідь згідно з документом, на підставі якого виникло право власності або користування земельною ділянкою» буде зазначено «Відсутній».

У полі «Вид/види угідь згідно з даними Державного земельного кадастру» слід зазначити код згідно з КВЗУ та назва земельних угідь відповідно до додатка 4 до Порядку ведення Державного земельного кадастру, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2012 року № 1051. Дані зазначаються, якщо відомості про земельну ділянку включені до Державного земельного кадастру. Якщо поле «Вид/види угідь згідно з даними Державного земельного кадастру» лишити порожнім, то в такому випадку у сформованій довідці навпроти поля «Вид/види угідь згідно з даними Державного земельного кадастру» буде зазначено «Відсутній».

У полі «Вид/види угідь згідно з розробленим проектом землеустрою щодо відведення земельної ділянки*» слід зазначити вид/види угідь згідно з проектом землеустрою щодо відведення земельної ділянки. Поле обов’язкове для заповнення. Якщо необхідно зазначити декілька видів угідь, то слід затиснути клавішу Ctrl та обрати всі необхідні угіддя.

Наприклад:

Д вид викор.png

Або

Д вид викор відсутній.png

У поле «Завантажити графічні матеріали (у форматі png та макс.розмір 5Мб)*» необхідно завантажити графічний матеріал у вигляді скрин-шоту із ресурсу http://map.land.gov.ua/kadastrova-karta, на якому позначається місце розташування земельної ділянки та кадастровий номер земельної ділянки, розташованої поруч, за яким можливо ідентифікувати місце розташування земельної ділянки у Державному земельному кадастрі. Завантаження графічного матеріалу є обов’язковим.

Наприклад:

Д графічні матеріали зразок.png

Графічний матеріал необхідно завантажувати виключно у форматі png. Розмір файлу не повинен перевищувати 5 Мб.

Д граф.матеріали.png

Після заповнення усіх необхідних полів форми необхідно ще раз уважно перевірити заповнені дані та підтвердити повноту та достовірність даних, проставивши відповідний чекбокс, та натиснути кнопку «Відправити».

Д підтвердити достовірність.png

За результатами обробки даних, введених у форму, буде згенеровано довідку з державної статистичної звітності про наявність земель та розподіл їх за власниками земель, землекористувачами, угіддями (для розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки).

Наприклад:

Д приклад довідка.png

Згенеровану довідку необхідно підписати особистим КЕП/ЕЦП.

Д підпис.png

Після успішного підписання довідки, на екрані з’явиться відповідне інформаційне повідомлення.

Д повідомлення.png

Для завантаження та перегляду сформованої довідки необхідно перейти у розділ меню «Статистична звітність» – «Створені довідки».

Д створені довідки.png